2016-06-07

Selmathon - rapport från workshop

Katalogisatörer och utvecklare testar att registrera biblioteksresurser enligt RDA.

Döda författare ger liv åt ny katalogiseringsstandard.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se