2016-11-24

Dags att uppdatera era uppgifter i Biblioteksdatabasen

Biblioteksdatabasen innehåller information om de bibliotek som visar och gör sitt material tillgängligt via Libris tjänster Katalogisering, Fjärrlån eller Låntagarbeställning. Här finns också tekniska uppgifter så som lokala system och länkservers samt information om de bibliotek som deltar i den nationella biblioteksstatistiken.

Vi uppmanar er att uppdatera informationen i Biblioteksdatabasen så att vi kan ge er så bra service som möjligt. För att logga in i Biblioteksdatabasen använder ni samma inloggningsuppgifter och lösenord som till Libris fjärrlån och Libris beståndsregistrering.

https://biblioteksdatabasen.libris.kb.se/ 

 

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se