2015-03-26

Välkomna att bidra med idéer till nya LIBRIS sök

För första gången testar KB öppen idégenerering. Under fyra veckor har ni möjlighet att komma med idéer och bidrag till Cherry som är en del av nya LIBRIS sök. Ni kan skicka in idéer kontinuerligt i vårt idéforum eller eller delta i designtimmen den 15 april. Era skisser kommer användas som grund i utvecklingen av Cherry.

Librisbloggen: Välkomna att bidra med idéer till nya LIBRIS sök.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se