2015-02-23

Sharing is caring

Sharing is caring - en heldag om digitala utmaningar för informationsförsörjning och resursdelning. Välkommen till en konferens om fjärrlån, resursdelning och referensarbete.

Sharing is caring. Konferens 24 april i Stockholm.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se