2015-01-22

SPARQLing i Linköping

Projektgruppen för Vidareutveckling av SwePub har besökt Linköpings universitetsbibliotek för att prata SPARQL. Projektgruppen ville testa på en skara kollegor på ett universitetsbibliotek med olika kunskaper om programmering, utveckling och publikationsdatabas hur man skulle kunna få djupare förståelse för vad SPARQL är för något och hur SPARQL går att använda för uttag av data.

Librisbloggen: SPARQLing i Linköping

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se