2015-04-07

Rundabordssamtal om Koha - minnesanteckningar

KB bjöd via Biblist in till rundabordssamtal 2015-03-17 om Koha. Mötet riktade sig till de bibliotek som valt Koha som sitt lokala bibliotekssystem eller som är intresserade av systemet. Ca 40 personer deltog i mötet.

Rundabordssamtal om Koha 2015-03-17

 

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se