2015-10-22

Folkbiblioteken i LIBRIS - öppet hus på KB 12/11

LIBRIS-bloggen: Folkbiblioteken i LIBRIS - öppet hus på Kungl. biblioteket 12/11

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se