2014-12-12

Nätverk för undervisning i Libriskatalogisering

Vi bygger nu tillsammans med KB:s partnerbibliotek Sveriges depåbibliotek och lånecentral upp ett nätverk för stöd och undervisning i landet.

Librisbloggen: Nätverk för undervisning och stöd till Librisregistrerande bibliotek

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se