2013-05-27

Vidareutveckling av Libris fjärrlån

Karolinska institutets bibliotek planerar att lägga ned Saga-systemet i januari 2014. För att tillmötesgå vissa behov som uppstår i och med nedläggningen kommer Libris att förbättra funktionalitet i Libris fjärrlån samt erbjuda API: er för att möjliggöra lokala lösningar hos biblioteken.

Läs om Vidareutveckling av Libris fjärrlån i Librisbloggen.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se