2013-06-26

Vad Libris innebär för folkbiblioteken!

Delrapport från Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris publicerad.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se