2013-06-17

Triple bypass - ny teknisk infrastruktur skapar fler möjligheter

Under det senaste året har Libris arbetat med en ny infrastruktur.

Kopplad till denna finns det katalogiseringsverktyg vi nu lanserar ny uppdaterad version av. Verktyget är avsett att underlätta katalogiseringshantverket och bättre utnyttja de olika hjälpmedel som finns (auktoritetsinformation, kontrollerade termlistor, mallar för olika medietyper med mera).

Librisbloggen: Triple bypass

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se