2013-06-04

”SFX-poster” – nu med författar- och årtalsuppgift

De knapphändiga e-boksposter som genereras från SFX håller nu på att uppgraderas med uppgift om författare och utgivningsår.

De bibliografiska posterna är fortfarande att betrakta som relativt knapphändiga, men bör med denna åtgärd bli betydligt enklare att söka fram och identifiera.

Det finns i storleksordningen 300.000 e-boksposter av den här typen i Libris och vi räknar med att det kan ta 1-2 månader att behandla alla. Uppgraderingsåtgärden påbörjades i fredags 31 maj.

Här kan man följa hur posterna successivt förbättras: ”SFX-poster” med författar- och årtalsuppgift

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se