2013-08-08

Infografik till programförklaring

Programförklaringen för Librissystemen och Librissamarbetet finns nu i en illustrerad version.

http://www.kb.se/libris/Om-LIBRIS/Programforklaring/

Innehållsansvar: Maria Kadesjö, e-post: fornamn.efternamn@kb.se