2013-07-01

Inbjudan till workshop kring vidareutveckling av SwePub

KB har fått i uppdrag från regeringen att i samverkan med Vetenskapsrådet vidareutveckla SwePub för att möjliggöra och kvalitetsäkra bibliometriska analyser.

Librisbloggen: Inbjudan till workshop kring vidareutveckling av SwePub

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se