2013-09-06

Formatuppdatering (Voyager & Formathandboken)

LIBRIS formattabeller har kompletterats med uppdateringar enligt Library of Congress MARC21 Formats, Update No. 15-16 (Sepember 2012 resp. April 2013), bland annat med format till de nya katalogiseringsregerna, RDA (Resource Description and Access), som ännu inte har börjat tillämpas i Sverige. En ny katalogiseringsmall för musik-CD har tillkommit och vissa korrigeringar har gjorts i mallarna för ljudböcker.
 
Nya funktions- och relationskoder har tillkommit, vilket medför att de fullständiga listor som ligger i Formathandboken behöver fräschas upp. Tills vidare listas nytillkomna koder (med kommentarer) i sammanfattningen över Formatuppdateringar.
 
Se Formathandboken/formatuppdateringar.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se