2012-11-13

Prototyp av nytt webbkatalogiseringsverktyg

Vi kommer under december presentera en prototyp av det nya webbkatalogiseringsverktyget som så småningom ska ersätta Voyager.

Datum är nu spikat till den 17 december och prototypen kommer att innehålla delar av systemets funktionalitet och flöden.

Se Libris-bloggen för mer information kring projektet.

Om ni har frågor eller funderingar går det bra att kontakta projektledaren Anna Berggren.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se