2012-06-13

Öppen utveckling - ny katalog

För att öka transparensen öppnar vi idag upp de repositories vi på Libris använder för utveckling av den nya katalogen.

Läs i Librisbloggen om Utveckling inför öppen ridå.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se