2011-06-21

Vision 2012: Folkpost på tre sekunder!

Rapporten Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog är klar.

 Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog.
Kungl. biblioteket, dnr 241-KB 761-2011. Rapport 2011-06-20

Seminarium 15 juni: Vision 2012: Folkpost på tre sekunder!

Video från seminarium Vision 2012: Folkpost på tre sekunder!

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se