2011-06-20

Angående söndagens inställda driftstopp av LIBRIS

Under söndagen var ett driftstopp till följd av ett större underhållsarbete i KB:s datorhall inplanerat. På grund av en miss i vår interna kommunikation gick information om detta inte ut i god tid.

Eftersom flera parter var inblandade var vi inte säkra på att arbetet kunde senareläggas, och hellre än att riskera ett oannonserat driftstopp valde vi därför att gå ut med informationen sent på fredagen. Efter intensiv kommunikation under fredagkvällen fattades beslut om att skjuta upp det planerade arbetet till ett senare tillfälle.

Mer information i Librisbloggen

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se