2010-02-02

Nationell databrunn - behövs det?

Flera frågor har kommit till KB/LIBRIS om hur vi ställer oss till en nationell databrunn.

Frågorna bottnar dels i tjänster som började erbjudas på marknaden under 2009, dels i  bibliotekens behov av att göra både fysiska, elektroniska och digitala resurser sökbara på ett ställe.

Frågan om att skapa en nationell databrunn har väckts bland annat i samband med projektet LIBRIS som lokal OPAC (L-OPAC) som bedrivs av universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Uppsala samt Växjö, i samarbete med KB/LIBRIS.

En förstudie för att undersöka förutsättningarna kring en sådan databrunn har därför påbörjats vid KB/LIBRIS. Förstudien ska ge underlag till Expertgruppen för LIBRIS nationella system för vidare strategiska diskussioner om behovet av, och de olika möjligheterna som finns för att skapa en nationell databrunn.

Termen databrunn har vi tagit till oss från danska databrönd, då man i Danmark sedan 2007 har arbetat med frågan om centraliserat data för integrerad sökning. Målet med en databrunn är att samla metadata för bland annat e-artiklar, e-tidskrifter och e-böcker från olika informationsleverantörer (förlag och aggregatorer) på ett ställe. Det ger möjlighet att indexera datat och erbjuda en samlad sökingång för många typer av resurser, snabba sökningar, relevansrankning, klustring av sökresultat, sammanslagen träfflista etc.

I förstudien undersöker vi vad det finns för förutsättningar och vad det skulle innebära för KB/LIBRIS att ta sig an uppgiften att tillhandahålla en nationell databrunn.

Förstudien omfattas av följande delar:

  • En marknadskartläggning av databrunnsleverantörer, såväl leverantörslösningar som open source lösningar och hybrider av dessa.
  • En enklare teknisk testinstallation utifrån det system som byggts upp för SwePub. Testerna syftar till att ge en uppfattning om möjliga tekniska komplikationer vid insamling, uppdatering och indexering av metadata.
  • En undersökning av förekommande begränsningar i tillgången till - och rättigheterna att använda - det metadata som samlas in eller erhålls. Licensverksamheten vid KB/LIBRIS tar också upp dessa frågor i samband med förhandlingar inför förnyelser av avtal med informationsleverantörer.
     

Förstudien beräknas resultera i en slutrapport i mars 2010.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se