2009-04-21

Från SFX till LIBRIS

Cdig, Hdig, Bthd … Rutinen för maskinell import av bibliotekens avtalsbundna e-resursbestånd (Från SFX till LIBRIS) har nu kommit in i en driftmässig fas.

Uppdatering sker veckovis för Karolinska institutet (Cdig), Stockholms UB (Hdig) och Blekinge Tekniska Högskola (Bthd), och fler bibliotek står på tur.

Beredskap finns också för att successivt fasa in även de ytterligare bibliotek som vill ansluta. Anmäl intresse till Christer Larsson, (ange kontaktperson). Vi räknar med att kunna sätta upp importprofiler för 1-2 bibliotek per vecka, med uppehåll för sommaren. Förutsättningen i detta skede är givetvis att biblioteket administrerar sina e-resurser via ExLibris länkserver SFX

Mer om Från SFX till LIBRIS.