Tidigare versioner

av format och praxis

Beskrivning av vetenskaplig output har vid olika tidpunkter utförts med stöd av olika versioner av format- och praxisdokument. Här listas äldre versioner som har ersatts av uppdaterade versioner.

Praxis - nationella riktlinjer för registrering

Version 1.1 Nationella riktlinjer för dataleverans till Swepub för forskningsoutput och analys 
(Ersatt 2015-09-10)

Version 1.0 Nationella riktlinjer för dataleverans till Swepub för forskningsoutput och analys 
(Ersatt 2014-12-19)

Indelning av vetenskaplig output

Version 1.1 Outputs i enlighet med Nationella riktlinjer för dataleverans till Swepub
(Ersatt 2015-09-10)

Formatspecifikation för metadata  

Version 2.5 Swepub MODS metadata format specification
(Ersatt 2015-09-10)

Version 1.1 Kravspecifikation Swepub (2008-10-23) med v. 2.0 Swepub formatspecifikation
(Ersatt 2014-07-04)

Version 1.0 Swepub formatspecifikation
(Ersatt 2012-10-10)

Senast uppdaterad: 2017-01-02