Deltagande organisationer

I Swepub deltar offentligt finansierade forskningsinstitutioner.

De källor som ligger till grund för bedömningen av vilka institutioner som räknas hit är följande: SCB:s statistik över forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn respektive inom offentlig sektor, databasen FoU-aktörer som produceras av Forskning.se samt det register över halvstatliga forskningsinstitut som upprätthålls av VINNOVA.

Lista på deltagande organisationer med bästa täckningsår inom parentes:

Blekinge tekniska högskola (2007-)
Chalmers tekniska högskola (2004-)
Enskilda högskolan Stockholm
Ersta Sköndal Bräcke högskola (2006-)
Försvarshögskolan (2008-)
Gymnastik- och idrottshögskolan (2011-)
Göteborgs universitet (2004-)
Högskolan i Borås (2007-)
Högskolan Dalarna (2003-)
Högskolan i Gävle (2004-)
Högskolan i Halmstad (2007-)
Högskolan i Jönköping (2004-)
Högskolan Kristianstad (2007-)
Högskolan i Skövde (2005-)
Högskolan Väst (2006-)
Karlstads universitet (2005-)
Karolinska institutet (1995-)
Konstfack (2009-)
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan (2011-)
Kungl. Tekniska högskolan (2004-)
Linköpings universitet (2000-)
Linnéuniversitetet (inkl. tidigare Högskolan i Kalmar och Växjö universitet) (2006-)
Luleå tekniska universitet (2003-)
Lunds universitet (2002-)
Malmö universitet (2007-)
Mälardalens högskola (2006-)
Mittuniversitetet (2003-)
Nationalmuseum (1998-)
Naturhistoriska riksmuseet (2010-)
Naturvårdsverket (2003-)
Nordiska Afrikainstitutet (2007-)
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
RISE Research Institutes of Sweden
Röda korsets högskola (2007-)
Sophiahemmet högskola (2008-)
Statens väg- och transportforskningsinstitut (1988-)
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms universitet (2007-)
Sveriges lantbruksuniversitet (2003-)
Södertörns högskola (2000-)
Umeå universitet (2004-)
Uppsala universitet (inkl. tidigare Högskolan på Gotland) (1995-)
Örebro universitet (2007-)

 

Senast uppdaterad: 2017-09-06