Miniminivå för godkända katalogposter

Titlar kan i Libris katalogiseras med varierande utförlighet. De samverkande biblioteken tillämpar normalt s.k. miniminivå (KRS 1.0D1) eller biblioteksnivå (KRS 1.0D2). Nationalbibliografin tillämpar i allmänhet NB-nivå (KRS 1.0D3) som är den utförligaste nivån. Se även fältöversikt under avsnittet Katalogisering/Beskrivningsnivåer i Katalogisatörens verktygslåda.

En godkänd katalogpost bör i Libris innehålla minst följande information (miniminivå):

  • Utgivningsland, språk och katalogiserande bibliotek (enligt kodlistor)
  • Standardnummer (normalt ISBN eller ISSN) om sådana finns
  • Första upphovsuppgift (normalt författare)
  • Huvudtitel (kompletteras med allmän medieterm – [Ljudupptagning], [Elektronisk resurs] etc. – om beskrivningen avser annat än tryckt text)
  • Upplaga (endast då beskrivningen avser ny upplaga)
  • Första uppgift om utgivare (förlag)
  • Utgivningsår
  • Omfångsuppgift
  • Eventuella anmärkningar och medie-/publikationstypsspecifika uppgifter av betydelse för identifikation av den beskrivna titeln

biblioteksnivå tillkommer bland annat kompletterande titel-, upphovs-, utgivnings- och serieinformation.

Godkända katalogposter bör dessutom alltid förses med lämplig ämnesbeskrivning (ämnesord, klassifikation och eventuella genrebeteckningar). Respektive Libris-bibliotek kan själv välja vilka klassifikations- och ämnesordssystem som ska användas. De i Libris vanligast förekommande är Dewey (DDK) eller SAB respektive Svenska ämnesord. Se Katalogisatörens verktygslåda. Medicinska bibliotek tillämpar ofta MeSH (Medical Subject Headings).

Exempel på katalogposter enligt miniminivå:
Obligatoriska uppgifter enligt KRS kursiverade. Katalogposterna har här kompletterats med klassfikation och ämnesord. Som jämförelse finns också en länk till Libris, där posten är katalogiserad på högre nivå.

Tryckt bok (jfr katalogposten i Libris):
000      nam a22     3a 4500
008 110825s2011    sw ||||      |00| 0 swe c
020 __ #a 9789174241297 (inb.)
040 __ #a Gbg
082 04 #a 613.28332 #2 22/swe
084 __ #a Vmb #2 kssb/8
100 1_ #a Eenfeldt, Andreas, #d 1972-
245 10 #a Matrevolutionen
260 __ #b Bonnier fakta, #c 2011
300 __ # 250 s.
650 _7 #a Dietik #2 sao
650 _7 #a Kostråd #2 sao

Ljudbok (jfr katalogposten i Libris):
000      nim a22     3a 4500
007 sd||||||||||||
008 110825s2011    sw ||||  |||||||| | swe c
020 __ #a 9789174331073
040 __ #a Gbg
082 04 #a 613.28332 #2 22/swe
084 __ #a Vmb/LC #2 kssb/8
100 1_ #a Eenfeldt, Andreas, #d 1972- #4 aut #4 nrt
245 10 #a Matrevolutionen #h [Ljudupptagning]
260 __ #b Bonnier Audio, #c 2011
300 __ # 4 CD
511 1_ Inläsare: Andreas Eenfeldt
650 _7 #a Dietik #2 sao
650 _7 #a Kostråd #2 sao
655 _7 #a Ljudböcker #2 saogf

Senast uppdaterad: 2017-06-01
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se