Programförklaring textversion

Programförklaring för Librissystemen och Librissamarbetet.

Uppdrag och syfte


Librissystemen ska:

 • erbjuda samhället en värdefull ingång till bibliotekens samlade resurser
 • som nationell nod också utgöra en ingång för användare internationellt
 • vara en strategisk resurs och ett effektiviseringsverktyg för Sveriges bibliotek och ett stöd för högre utbildning och forskning
 • vara en öppen och oberoende plattform för en långsiktig utveckling av bibliotekens infrastruktur
 • utvecklas i samarbete med biblioteken.

Värdegrund

 • Librissamarbetet utgår från de deltagande biblioteken och deras användares behov. Samarbetet ska präglas av medinflytande och delaktighet.
 • System- och tjänsteutvecklingen är transparent mot biblioteken och mot omvärlden i övrigt.
 • Systemlösningar och innehåll ska vara fritt tillgängliga.
 • Tjänsterna ska vara inspirerande och öppna nya vägar för användarna.

Strategi


Strategin är att:

 • göra biblioteken delaktiga genom KB:s inflytandestruktur och deltagande i utvecklingsarbetet.
 • arbeta för öppna och länkade data i syfte att ge biblioteken kontroll över sina resurser men också för att ge omvärlden möjlighet att bygga nya tjänster.
 • utveckla system och tjänster i dialog med användarna för att säkra tjänsternas relevans över tid.
 • vara oberoende av kommersiella aktörer men samarbeta med dessa i syfte att gynna biblioteken och deras användare.
Senast uppdaterad: 2013-08-08
Innehållsansvar: Maria Kadesjö, e-post: fornamn.efternamn@kb.se