Om Libris nationella bibliotekssystem

Drift och utveckling av nationella system inom biblioteksområdet

Kungliga biblioteket ansvarar för drift och utveckling av nationella bibliotekssystem: den nationella samkatalogen för svenska bibliotek, fjärrlån (lån mellan bibliotek), publika söktjänster och andra kringliggande system och tjänster.

Verksamheten bygger på samverkan mellan de deltagande biblioteken.

Libris webbsök innehåller 10 miljoner titlar från cirka 500 svenska bibliotek. KB:s målsättning är att utveckla Libris till en nationell katalog.

Libris programförklaring

Aktuella projekt

Samordningsuppdrag

Kungliga bibliotekets samordningsuppdrag för biblioteksväsendet innebär att KB ska ha en nationell överblick samt främja samordning och utveckling. Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling är ett stöd för att vi ska kunna utföra detta uppdrag. 

Sociala medier

Librisbloggen

Libris på Facebook 

Deweybloggen

Libris på Twitter

KB:s närvaro på webben och i sociala medier

Jubileumsskrift 2012

Att bryta ny marc : LIBRIS 40 : en jubileumsskrift

Boken finns även som pdf:

 Att bryta ny marc : LIBRIS 40 : en jubileumsskrift 2012

LIBRIS-nytt

LIBRIS-nytt elektronisk tidskrift 1997-2011.

LIBRIS-meddelanden

LIBRIS-meddelanden gavs ut i digital form 1997-2004.
Senast uppdaterad: 2017-10-12
Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se