Teknisk dokumentation

Information om XL 'REST' API och OAI-PMH.

Samtlig information under Libris metadataflöde/Teknisk dokumentation hänvisar till nya Libris och XL. För ytterligare information kontakta Libris kundservice eller besök Supportforum för nya Libris

Libris katalogiseringsklient kommunicerar med Libris via läs- och skriv-API:er, vilka är öppna för alla. API:et används vid integration mot XL. OAI-PMH är ett sätt att  hämta ut förändringar i systemet, till exempel hämtning av nya poster.

Senast uppdaterad: 2018-04-06
Innehållsansvar: Libris kundservice, e-post: fornamn.efternamn@kb.se