LIBRIS - nationella bibliotekssystem

Kungl. biblioteket ansvarar för drift och utveckling av Libris nationella bibliotekssystem: samkatalogen, fjärrlån (lån mellan bibliotek), publika söktjänster och andra kringliggande system och tjänster.

Programförklaring  Roadmap  Aktuella projekt


Bli Librisregistrerande bibliotek


Inloggning till Libris fjärrlån

Sondera  Sök samtidigt i Arkiv. Bibliotek. Ljud & Bild.

SwePub  Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.

LIBRIS  Sök bland 8 miljoner titlar på svenska bibliotek.  

Sök i LIBRIS

Librisbloggen

Libris på Facebook

Följ oss på Twitter

Aktuellt

2015-03-26

Välkomna att bidra med idéer till nya LIBRIS sök

För första gången testar KB öppen idégenerering. Under fyra veckor har ni möjlighet att komma med idéer och bidrag till Cherry som är en del av nya LIBRIS sök. Ni kan skicka ...

2015-03-11

Cherry - en minimal del av nya LIBRIS sök

Vi börjar med en MVP, en hypotes, ett litet experiment. Det vi pratar om är ersättaren för LIBRIS “webbsök”

2015-03-10

Referensbiblioteket på väg in i LIBRIS

Malmö stadsbibliotek har, i sin roll som KB-partner, påbörjat arbetet med att registrera samlingens innehåll i Libris, en insats som kommer att utöka Libris-katalogen med ca ...

2015-03-02

KB slutredovisar e-boksuppdraget till regeringen

Den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS kan fungera som lagringsplats för e-böcker och på sikt vara en nationell e-bokstjänst. Det visar den försöksverksamhet som Kungl. bi...