Internet / WiFi

eduroam – education roaming

Student

Vet du om att du har fri WiFi över stora delar av Europa genom Eduroam från ditt lärosäte? Eduroam fungerar även på Kungl. biblioteket. Efter installationen kopplas du upp automatiskt på alla platser med Eduroam. Instruktion för hur du kommer igång finns på: https://cat.eduroam.org

Övriga besökare

Trådlöst nätverk finns i receptionshallen, Stora läsesalen och Forskarläsesalen. Alla besökare i KB:s lokaler har fri tillgång till det trådlösa nätverket via KB-Wifi-Free. Ingen inloggning behövs, men du måste acceptera villkoren för att ansluta dig.

Om eduroam

Tjänsten eduroam är ett samarbete mellan högskolor och universitet världen över för att underlätta nyttjandet av varandras trådlösa nätverk. En student eller anställd vars universitet är medlem i eduroam kan, med sitt användarnamn från sitt hemuniversitet, logga på det trådlösa nätverket på alla andra högskolor och universitet som är anslutna till eduroam.

Nu kan det dessutom också användas på bland annat flygplatser och tågstationer i hela Sverige. Detta tack vare ett samarbete mellan SUNET, The Cloud och eduroam. Mottot lyder "Open your laptop and be online". eduroam är en förkortning av EDUcation ROAMing och använder sig av RADIUS och standarden 802.1x för att förmedla information om användaren från identitetsutfärdaren (användarens universitet) till tjänsteleverantören (lärosätet som står för det trådlösa nätverket). eduroam i Sverige är organiserat som en del av den vidare identitetsfederationen SWAMID. På SWAMID webbplats finns information om hur universitet och högskolor ansluter sig till eduroam och hur eduroam är organiserat i Sverige.

KB har 60-talet accesspunkter (APs) och finns på två olika adresser, Humlegården samt Karlavägen 96-96.

Fullständig karta över platser där eduroam finns i Sverige kan du här.
Senast uppdaterad: 2013-06-27
Innehållsansvar: Ola Pontusson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek