Djävulsporträttet

Djävulen

Porträttet av djävulen är den mest berömda bilden i Codex Gigas (f. 290r) och den har givit upphov till bokens öknamn – Djävulsbibeln. Djävulen visas ensam i ett öde landskap, inramad av två höga torn. Han sitter på huk med armarna uppåtsträckta (han har bara fyra fingrar och fyra tår) och bär ett ländkläde av hermelin. Hermelin förknippas vanligen med kunglighet och används här troligtvis för att betona djävulens ställning som Mörkrets Furste.

Porträttet var avsett att påminna betraktaren om synden och ondskan. På motstående sida finns en framställning av Guds stad. De båda sidorna var avsedda att visa fördelarna med ett gott liv och nackdelarna med ett dåligt.

Djävulen avbildas ofta i den medeltida konsten, men porträttet i Codex Gigas är mycket ovanligt då det visar honom ensam över en hel sida.