Mötesplats Open Access 2010

Tid: 24-25 november 2010, start klockan 10.00
Föreläsare:
Plats: Lunds universitet
Anmälan: Anmäl dig här
Program: Se programmet

Sista anmälningsdag 15 november. 

Mötesplats Open Access 2010 – erfarenheter, idéer och planer


Du inbjuds härmed till informations- och diskussionsdagar om högskolans elektroniska publicering!

Målgrupp

Alla som arbetar med att tillgängliggöra högskolornas vetenskapliga och pedagogiska publicering, i form av fulltextarkiv, publiceringsdatabaser, e-tidskrifter, digitala lärresurser etc. Du kan vara forskare, lärare, student, bibliotekarie, IT-specialist, jurist eller ha en ledande befattning inom högskolan.

Syftet är att erbjuda en årligt återkommande mötesplats för ett aktivt idé- och erfarenhetsutbyte. Mötesplats Open Access hölls senast på Uppsala universitet 2009 och samlade då cirka 140 deltagare.  

Arrangörer

Utvecklingsprogrammet OpenAccess.se  vid Kungliga biblioteket och Lunds universitetsbibliotek, Biblioteksdirektionen.

Programgrupp

Jörgen Eriksson och Elisabeth Stålesjö, Lunds universitet, Jan Hagerlid och Ann Tobin, Kungliga  biblioteket,  Aina Svensson, Uppsala universitet samt Peter Linde, Blekinge Tekniska Högskola.

Kontakt

Jan Hagerlid
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 33, 070-007 36 33

Projekt som programmet ger stöd till

Relaterad information

 Så här tyckte deltagarna.

Konferensens huvudtalare är Alma Swan.

Här är hennes publikationer
Läs förslagsvis “Open Access impact: A Briefing Paper for researchers, universities and funders” .  

Presentationer 

Onsdagen
The benefits of Open Access
Alma Swan

Att göra forskningsdata sökbara
- från Europaprojekt till lokal implementering

Sven Strömqvist & Nils Holmberg

Forskningsdata inom humanistiska och konstnärliga vetenskaper
  - open access?
Sofia Arvidsson & Urban Andersson

The Road to Open Access in Denmark
Bo Öhrström

OpenAIRE och det nya OpenAccess.se
Jan Hagerlid

Open Access-policy på Chalmers
Jonas Gilbert

Open access och upphandlingen av nationella licenser
Anna Lundén

En liten föreningstidskrift går från prenumeration
Petter Oskarsson

Erfarenheter från Lund av fond för publiceringsavgifter
till open access

Jörgen Eriksson

OER – en resurs för lärande Låna andras idéer och inspirera studenter
Ebba Ossiannilsson och Åsa Forsberg

Modell för ökad användning av öppna digitala lärresurser
Anita Eklöf & Tobias Pernler

Torsdagen

Komplexa digitala objekt i öppna  arkiv inom det konstnärliga  forskningsområdet


Stefan Andersson, Katharina Nordling, Per Larsson

Fyll de digitala arkiven! Rapport från projektet retrodigitalisering av nutida svårtillgänglig svenskpublicerad HumSam–forskning


Jenny Widmark & Gunilla Wiklund

BioMed Central  till GUPEA Parallellpublicering med SWORD


Urban Andersson & Sofia Arvidsson

Parallel Publishing Indications it is worth the effort


David Lawrence


Bibliofil - ett verktyg som underlättar parallellpublicering
Yvonne Hultman Özek, Aprile Clark, Bo Nilsson

Egenarkivering och upphovsrätt Vad tycker forskarna 
och hur når vi dem?

Ingerd Rabow & Marjatta Sikström

Avslutningsord
Lars Björnshauge

Sveriges nationalbibliotek