Fjärrlån för bibliotek

Vad är ett fjärrlån?

Ett fjärrlån är ett lån mellan två bibliotek med olika huvudmän och därmed ett samarbete mellan bibliotek som ställer sina samlingar till förfogande för låntagare vid andra bibliotek.

Varför fjärrlån?

Med fjärrlån stöder biblioteken alla medborgares fria tillgång till information. Enligt gällande bibliotekslag ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka, vilket bl.a. innebär möjligheter till ett gemensamt utnyttjande av samlingar och medieresurser. Kungl. biblioteket har en viktig roll i att stödja, samordna och bevaka utvecklingen av fjärrlåneverksamheten samt att formulera övergripande rekommendationer för denna.

Regler för fjärrlånekompensation

KB har beslutat om nya regler för vilka bibliotek som är berättigade ersättning för expeditionskostnader i samband med fjärrlån, så kallad fjärrlånekompensation. Berättigade är offentligt finansierade bibliotek för forskning och högre utbildning. Biblioteket ska även registrera sitt bestånd i Libris och följa rekommendationerna kring fjärrlån. För bibliotek som har kommun eller landsting som huvudman utgörs det statliga stödet, precis som tidigare, av lånecentraler.

Information med fullständiga regler och definitioner har skickats ut till chefer och fjärrlåneansvariga på KB:s samverksansbibliotek. De nya reglerna finns att läsa här på kb.se.

Senast uppdaterad: 2016-11-10
Innehållsansvar: Cecilia Ericson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 Regler fjärrlånekompensation 2015-

Libris fjärrlån 

Boktransporter

Sveriges nationalbibliotek