Användningsstatistik för e-resurser

Bibsamkonsortiets leverantörer ska tillhandahålla statistik som visar hur e-resurserna används, detta månads- och årsvis och på såväl organisations- som på konsortienivå.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W


OBS! Excelfilerna med användningsstatistik är lösenordsskyddade.

A

ACM Digital Library, Association for Computing Machinery
Konsortiestatistik:  2011,  2012 2013,  2014Excel 2015 och Excel 2016 - se förklaring längst ned på sidan.
Kategori: Seriell publikation

ACS Web Editions, American Chemical Society
Åtkomst: ACS: Librarian Resource Center (lösenord)
Konsortiestatistik:  2003 (per IP-nummer),  2004,  2005,  2006  2007,  2008,  2009,  2010,  2011,  2012,  2013,  2014 2015 och  2016 - se förklaring längst ned på sidan.
Kategori: Seriell publikation

AffärsData, Newsline
Åtkomst: AffärsData - Bibsam
Konsortiestatistik: 2007 2008, 2009, 2010, 2011,  2012,  2013,  2014
Kommentar: Byttes till InfoTorg Företag (leverantör Bisnode) från Oktober 2014
Kategori: Fakta

AIP, American Institute of Physics
Konsortiestatistik:  2011,  2012,  2013,  2014  2015,  2016 - se förklaring längst ned på sidan. (Other Society Titles saknas)
Kategori: Seriell publikation

APSAmerican Physical Society
Konsortiestatistik:  2011,  2012,  2013,  2014,  2015 och  2016 - se förklaring längst ned på sidan.
Kategori: Seriell publikation

Upp

B

BMJ, BMJ Publishing Group
Konsortiestatistik:  2011,  2012,  2013,  2014,   2015,  2016
Kategori: Seriell publikation

Brill Journals, Brill Academic Publishers
Konsortiestatistik:  2006,  2012,  2013,  2014 2015 och  2016 - se förklaring längst ned på sidan.
Kommentarer: Fr o m 2012 använder Brill även sin egen plattform - se fil 2012 ovan. För 2013 visas här endast statistik från Brills plattform.
Kategori: Seriell publikation

Byggtermbanken, Terminologicentrum TNC AB
Konsortiestatistik:  2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016
Kategori: Fakta

C

Cambridge Journals Online, Cambridge University Press
Åtkomst: Cambridge Journals Online (lösenord)
Konsortiestatistik:  2004,  2005,  2006,  2007,  2008 jan-jun,  2008 jan-dec,  2009,  2010,  2011,  2012,  2013,  2014 2015 och  2016 - se förklaring längst ned på sidan.  
Kategori: Seriell publikation

Cell Press, Elsevier
Konsortiestatistik:  2012,  2013  2014  2014 detaljer 2015 och  2016 - se förklaring längst ned på sidan, xls 2016 detaljer
Kommentarer: Detta dokument innehåller endast användningen på ScienceDirect.  Statistik saknas för användningen på Cell Press egen plattform: http://www.cell.com/cellpress
Kategori: Seriell publikation

CIAO, Columbia International Affairs Online
Åtkomst: http://www.epic.columbia.edu/stats2/consortia/84/ (lösenord)
Konsortiestatistik:  2010,  2011.  2012,  2013,  2014,  2015
Kategori: Seriell publikation

Cinahl, EBSCO Publishing
Konsortiestatistik:  2013,  2014,  2015  2016

 • Cinahl: - Kategori: Bibliografisk
 • Cinahl Fulltext: - Kategori: Seriell publikation

Compendex, Elsevier
Konsortiestatistik:  2013,  2014 2015,  2016

Kategori: Bibliografisk

CSA-databaserna, OBS: fr o m 2013 se ProQuest nedan
Konsortiestatistik:  2009 (OBS, några institutioner saknas),  2011,  2012 (inkl IBSS - se egen flik)
Kategori: Bibliografisk

D

De Gruyter, Walter de Gruyter
Konsortiestatistik:  2011,  2012,  2013,  2014 och  2015 (inget avtal 2016) - se förklaring längst ned på sidan
Kategori: Seriell publikation

Derwent Innovations Index, se Web of Knowledge

Dissertations and Theses, OBS fr o m 2013 se ProQuest nedan.
Konsortiestatistik:  2003,  2004,  2005,  2008,  2009,  2010

 • Dissertations and Theses Abstracts - Kategori: Bibliografisk
 • Dissertations and Theses Fulltext - Kategori: Böcker

E

Elsevier, se ScienceDirect, Cell Press, Compendex, Reaxys, Scopus

Emerald e-Journals Premier, Emerald Group Publishing
Konsortiestatistik:  2014 2015 och  2016 - se förklaring längst ned på sidan.
Kategori: Seriell publikation

Emerald e-Books, Emerald Group Publishing
Konsortiestatistik:  2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016
Kategori: Böcker

Emerald Management Plus Static, Emerald Group Publishing
Åtkomst: Emerald: Login Page  (lösenord)
Definitioner/förklaringar: http://info.emeraldinsight.com/help/pdf/stats_guide.doc
Konsortiestatistik:  2003,  2004,  2005,  2006  2007 jan-jun 2008 (inkl pris per artikel),  2009,  2010,  2011, 2012,  2013,  2014 2015 och  2016 - se förklaring längst ned på sidan.
Kategori: Seriell publikation

Encyclopaedia Britannica Online, Encyclopaedia Britannica
Åtkomst: EB Usage Statistics (lösenord)
Definitioner/förklaringar: EB Usage Statistics (lösenord)
Konsortiestatistik:  2008,  2009,  2010 2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016
Kategori: Fakta

Essential Science Indicators (ESI), Se Thomson Reuters 

I

Idunn, Universitetsförlaget 
Konsortiestatistik:  2013,  2014,  2015  2016
Kategori: Seriell publikation

Inderscience, Inderscience Enterprises Limited
Konsortiestatistik:  2012,  2013,  2014,  2015 och  2016 - se förklaring längst ned på sidan, statistik för jan-mar 2015 från Metapress är inte längre åtkomlig.
Kategori: Seriell publikation

Informa Healthcare, Informa Health Care 
Konsortiestatistik:  2011,  2012,  2013,  2014 2015 (jan-aug), statistik från september 2015 - se Taylor & Francis.
Kategori: Seriell publikation

InfoTorg Företag, Bisnode Information AB
Konsortiestatistik:  2014 (OBS. Endast oktober till december),  2015,  2016

InfoTorg JuridikBisnode Information AB 
Konsortiestatistik:  2013,  2014,  2015  2016
Kategori: Fakta

IOP, Institute of Physics
Konsortiestatistik:  2011,  2012,  2013,  2014 2015 och  2016 - se förklaring längst ned på sidan.
Kategori: Seriell publikation

IOS Press tidskrifter, IOS Press
Konsortiestatistik:  2012,  2013,  2014,  2015 och  2016 - se förklaring längst ned på sidan.
Kategori: Seriell publikation

ISPG, Independent Scholarly Publishers Group
Konsortiestatistik:  2013,  2014,  2015,  2016
Kategori: Seriell publikation

J

Journal Citation Reports (JCR), se Thomson Reuters

K

Karger, Karger 
Konsortiestatistik:  2008-2010,  2011,  2012,  2014 2015 och  2016 - se förklaring längst ned på sidan.
Ej via Bibsam 2013.
Kategori: Seriell publikation

Karnov, Karnov Group Sweden AB
Konsortiestatistik:  jun-dec 2012 (statistik saknas för jan-maj),  2013,  2014,  2015,  2016
Kategori: Fakta

Kluwer Law International Journals, Wolters Kluwer Law & Business
Konsortiestatistik:  2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016
Kategori: Seriell publikation

L

Landolt-Börnstein se Springer Materials

Lecture Notes in Computer Science, Springer
Konsortiestatistik:  2003 (juli-dec) 2004, 2005, 2006,  2009,  2010,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016
Kategori: Seriell publikation

M

Mark Allen Healthcare, Mark Allen
Konsortiestatistik:  2016
Kategori: Seriell publikation

Mary Ann Liebert,  Mary Ann Liebert Inc
Konsortiestatistik:  2011,  2012,  2013,  2014 2015,  2016
Kategori: Seriell publikation

Mediearkivet, Retriever
Konsortiestatistik:  2003,  2004,  2005,  2006,   2007 2008 (jan-jun) 2008,  2009,  2010 2011,  2012,  2013,  2014,  2015  2016
Kategori: Tidning

N

Nature Journals, MacMillan Publishers
Åtkomst: Nature Journals Site Registration
Konsortienivå:  2008,  2009,  2010,  2011  2012,  2013,  2014,  2015 (Palgrave),  2015 2016 (Palgrave),  2016. Övriga titlar - se förklaring längst ned på sidan.
Kommentarer: Observera att rapporterna även innehåller tidskrifter som har varit på testperiod. 2012 och 2013 innehåller även statistik från Palgrave. 
Kategori: Seriell publikation

Nationalencyklopedin, NE Nationalencyklopedin AB
Konsortiestatistik:  2003200420052006,  2007,  2008,  2009,  2010,  2011 2012,  2013,  2014,  2015,  2016
Kommentarer: Statistiken visar ackumulerat antal login och ackumulerat antal artikelexponeringar.
Kategori: Fakta

Newsline Arkiv (fd. Presstext sedan Affärsdata som bytte till InfoTorg Företag med leverantör Bisnode från Oktober 2014)
Konsortiestatistik: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,  2012,  2013
Kategori: Tidning

O

Oxford Journals, Oxford University Press
Konsortiestatistik:  2003, 2004,  2005 (reviderad),  2006 (reviderad),  2007,  2008,  2009,  2010,  2011 2012,  2013,  2014 2015 och 
 2016 - se förklaring längst ned på sidan.
Kategori: Seriell publikation 

Oxford Reference, Oxford University Press
Konsortiestatistik: 2009, 2010, Detaljer samtliga produkter (pivotabell)  2015 2016

P

Passport, Euromonitor International
Konsortiestatistik:  2015,  2016
Kategori: Fakta

PressText se Newsline Arkiv 

Project MUSE, Johns Hopkins University Press
Åtkomst: Project MUSE Usage Statistics (lösenord)
Konsortiestatistik:  2004,  2005,  2006   2007 jan-jun  2008,  2009,  2010 2011,  2012,  2013,  2014 2015 och  2016 - se förklaring längst ned på sidan.
Kategori: Seriell publikation

ProQuest: Databaser inklusive IBSS och Dissertations & Theses (total statistik från PQ:s plattform). För tidigare statistik, se CSA... ovan.
Konsortiestatistik:  2013,   2014 2015 2016
Kategori: Bibliografisk

ProQuest Dissertations and Theses Fulltext För tidigare statistik, se Dissertation... ovan.
Konsortiestatistik:  2013  2014  2015,  2016
Kategori: Böcker 

R

Reaxys, Elsevier
Konsortiestatistik:  2010,  2011,  2012 2013,  2014  2015,  2016
Kategori:

Retriever Business (fd. Bolagsinfo), Retriver Sverige AB
Konsortiestatistik:  2009,  2010,  2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016
Kategori: Fakta

Royal Society, Royal Society Publishing
Konsortiestatistik:  2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016
Kategori: Seriell publikation

Royal Society of Chemistry Gold, Royal Society of Chemistry
Konsortiestatistik:  2012,  2013,  2014 2015 och  2016 - se förklaring längst ned på sidan.
Kategori: Seriell publikation

Royal Society of Medicine Journals, SAGE Publications
Konsortiestatistik: 2014, 2015, 2016
Kategori: Seriell publikation

S

SAGE Premier, SAGE Publications
Konsortiestatistik:  2006   2007  2008,  2009,  2010 detaljer (OBS stor fil),  2010 sammanfattad,  2011 detaljer (OBS stor fil),  2011 sammanfattad,  2012 detaljer (OBS stor fil),  2012 sammanfattad,  2013 detaljer (OBS stor fil)  2013 sammanfattad,  2014 detaljer (OBS stor fil - Uppdaterad 11/3-15),  2014 sammanfattad (Uppdaterad 11/3-15),  2015 detaljer (OBS! stor fil),  2015 sammanfattad,  2016 detaljer (OBS! stor fil),  2016 sammanfattad 
Kategori: Seriell publikation

SAGE Research Methods & SAGE Research Methods Cases, SAGE Publications
Konsortiestatistik: 2015  2016

 • SAGE Research Methods - Kategori: Böcker 
 • SAGE Research Methods Cases - Kategori: Fakta

ScienceDirect Freedom Collection, Elsevier
Konsortiestatistik:  2003,  2004,  2005,  2006-2009 Freedom Collection (innehåller äver pris per artikel),  2012, 2013 saknas pga leveransproblem  2014 2014 (detaljerad OBS stor fil!),  2015 och  2016 - se förklaring längst ned på sidan, xls 2016 detaljer
Kategori: Seriell publikation
ScienceDirect Titles Outside Freedom Collection
Konsortiestatistik:  2014 2015 och  2016 - se förklaring längst ner på sidan, xls 2016 detaljer
Kategori: Seriell publikation

Scopus, Elsevier
Konsortiestatistik:  2007,  2008,  2009-2012,  2013,  2014  2015,  2016
Kategori: Bibliografisk

SPIE Digital Library, SPIE
Konsortiestatistik:  2011,  2012,  2013,  2014 2015 och  2016 - se förklaring längst ned på sidan.
Kategori: Seriell publikation

SpringerImages, Springer
Konsortiestatistik:  2011,  2012,  2013,  2014 - upphört
Kategori: Fakta

SpringerLink, Springer
Konsortienivå: efter juni 2003 via e-post
Konsortiestatistik:  2003,  2004,  2005,  2006,  2009,  2010 detaljerad (OBS stor fil),  2010 sammanfattad,  2011 detaljerad (OBS stor fil),  2012 detaljerad (OBS stor fil),  2012 sammanfattad,  2013 detaljerad (OBS stor fil),  2013 sammanfattad,  2014 detaljerad (OBS stor fil), 2014 sammanfattad
 2015 och  2016 - se förklaring längst ned på sidan.
Kategori: Seriell publikation

SpringerMaterials (fd. Landolt-Börnstein), Springer
Konsortiestatistik: 2006, 2009,  2010,  2011,  2012,  2013,  2014,  2015 (old platform),  2015 (new platform)  2016
Kategori: Fakta

SpringerProtocols, Springer
Konsortiestatistik:  2012,  2013,  2014,  2015  2016
Kategori: Böcker

SpringerReference, Springer
Konsortiestatistik:  2015
Kategori: Böcker

T

Taylor and Francis
Konsortiestatistik:  2011,  2012,  2013,  2014 detaljer (OBS stor fil),  2014 sammanfattad 2015 och  2016 - se förklaring längst ned på sidan.
Kategori: Seriell publikation

Thieme Ebooks
Konsortiestatistik:  2010  2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016
Kategori: Böcker

W

Web of Knowledge/Web of Science, Clarivate
Åtkomst: Web of Knowledge (lösenord)
Konsortiestatistik: 2009 (OBS feb-dec), 2012, 2013,  2014 2015,  2016

 • Derwent Innovations Index - Kategori: Bibliografisk
 • Essential Science Indicators - Kategori: Bibliografisk
 • Conference Proceedings - Kategori: Bibliografisk
 • Journal Citation Reports, JCR - Kategori: Bibliografisk
 • Web of Science: SCI, SSCI, AHCI - Kategori: Bibliografisk

Wiley Journals
Konsortiestatistik:  2011 detaljer (OBS stor fil),  2011 sammanfattad,  2012 delaljer (OBS stor fil)),  2012 sammanfattad,
 2013,  2014 detaljer (OBS stor fil),  2014 sammanfattad 2015 och  2016 - se förklaring längst ned på sidan.

Kategori: Seriell publikation

Wiley Cochrane Library
Konsortiestatistik:  2014 2015,  2016
Kategori: Bibliografisk

Wiley Current Protocols
Konsortiestatistik:  2013,  2014,   2015,  2016
Kategori: Böcker

Wiley Major Reference Works
Konsortiestatistik:  2013,  2014,  2015,  2016
Kategori: Fakta

Wordfinder
Konsortiestatistik:  2013,  2014,  2015,  2016
Kategori: Fakta


Senast uppdaterad: 2017-05-05
Innehållsansvar: Lilian Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Mer information

Lilian Larsson
010-709 36 09
e-post: förnamn.efternamn@kb.se

Antal titlar
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011

Senast upplagda
Emerald
Inderscience
IOP
IOS
Karger
Nature Journals
Oxford Journals
Project Muse
RSC Gold
SpringerLink
Taylor & Francis
Wiley Journals
Oxford Reference Online
Byggtermbanken
Palgrave
Scopus
Karnov
Reaxys
Compendex
ProQuest Dissertations and Theses
ProQuests databaser
Wiley eMRW
Thieme eBook Library
Web of Science
InfoTorg Företag
InfoTorg Juridik
Euromonitor Passport
Nationalencyklopedin
WordFinder
Retriever Business
Wiley Current Protocols
Royal Society
Idunn
Mark Allen Healthcare
Wiley Cochrane Library
SpringerMaterials
SpringerProtocols
Mediearkivet
Mary Ann Liebert
ISPG
Kluwer Law
BMJ
Cinahl
Emerald eBooks

Mer information om JUSP

Statistikverktyg

Sveriges nationalbibliotek