Bokskåpen på Kungliga biblioteket

Eftersom efterfrågan på bokskåp är hög måste alla ansökningar behovsprövas.

Följande kriterier beaktas särskilt:

  • Den som har ett bokskåp förväntas ha ett utökat behov av läsesalslån. Färre än åtta läsesalslån kan förvaras i expeditionen för lån och information.
  • Den som har ett bokskåp förväntas besöka KB ofta och registrera sin närvaro minst åtta gånger i månaden i forskarläsesalen.
  • KB är ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt forskningsbibliotek med tonvikt på historia. Den som har ett ämne som ligger utanför detta profilområde kan nekas bokskåp.


Forskarläsesalen är endast till för bokskåpsinnehavare. Låntagare får inte skåp enbart för att få tillgång till läsplats i forskarläsesalen.

Senast uppdaterad: 2017-10-31
Innehållsansvar: Anna Olofsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Information och lån

E-post: info[snabela]kb.se
Telefon: 010-709 30 30
(måndag-fredag: 9-16) 

Ansökan om bokskåp

Sveriges nationalbibliotek