Expeditioner och läsesalar

Vilken läsesal du sitter i beror på vilket material du vill läsa eller studera. Observera att en del expeditioner och läsesalar har avvikande öppettider.

 

Expeditionen för information och lån

Telefon: 010-709 30 30 (telefontid 9-16)
E-post: info[snabela]kb.se

Expeditionen för information och lån ligger på entréplan. Här hämtar du ut frambeställt material för läsning i Stora läsesalen. Det rör sig om material ur de svenska samlingarna från och med 1830, den utländska samlingen från och med 1830 samt tryckta böcker, kartor och andra kartografiska handlingar i bokform efter 1830. Frambeställda utländska böcker som är till hemlån står på en hylla bredvid expeditionen och kan lånas i låneautomat.

Stora läsesalen

Stora läsesalen ligger på entréplan. Här kan du läsa material som du hämtat ut i expeditionen för information och lån.

Forskarläsesalen

Denna läsesal ligger på entréplan innanför Stora läsesalen. Här kan du sitta om du har bokskåp på KB. I expeditionen för information och lån kan du ansöka om ett bokskåp enligt särskilda regler.

Specialläsesalen

Telefon: 010-709 30 50
E-post: info[snabela]kb.se

Specialläsesalen ligger en trappa upp från entréplan. Här kan du läsa allt material som tillhör specialsamlingarna, till exempel musiktryck, affischer, handskrifter, kartor, böcker före 1830, vardagstryck och mycket mer. Här kan du även beställa fram allmänna handlingar ur KB:s ämbetsarkiv.

Du måste alltid visa legitimation när du kommer till specialläsesalen.

Reproexpeditionen

Telefon: 010-709 30 30
E-post: info[snabela]kb.se

På entréplan bredvid expeditionen för information och lån ligger reproexpeditionen. Här kan du få hjälp med kopiering och reproduktion. Mitt emot expeditionen finns också de publika skannrarna.

Forskarservice för audiovisuella medier

Telefon: 010-709 30 20
E-post: forskarservice[snabela]kb.se

Forskarservice för audiovisuella medier ligger på plan 2. Här kan du söka i KB:s samlingar av tv, radio, film, musik, video och datorspel. För att ta del av materialet skapar du ett konto i Svensk mediedatabas. Du som besöker Humlegården behöver också ett lånekort på KB för att ta del av materialet.

Mikrofilmsläsesalen

Telefon: 010-709 30 40
E-post: info[snabela]kb.se

I mikrofilmsläsesalen på plan 1 finns alla svenska dagstidningar på mikrofilm från 1979 till 2013. För 1645-1978 är alla stora och viktiga dagstidningar komplett filmade och väldigt många mindre tidningar. Det finns även mikrofilm av svenskamerikanska och finlandssvenska dagstidningar, samt en mindre samling av andra utländska dagstidningar. Mikrofilmerna står framme och behöver inte beställas i förväg. Titlar och utgivningsperioder finns i förteckningen Mikrofilmade svenska dagstidningar.

Förutom dagstidningarna finns här en stor uppsättning telefonkataloger i original, samt alla telefonkataloger komplett på mikrofilm fram till 1990-talet.

I mikrofilmsläsesalen finns också datorer där du har tillgång till digitaliserade svenska dagstidningar.

För skolklasser och grupper gäller att besöken skall anmälas minst en vecka i förväg och att besöken helst skall ske måndag-fredag kl. 9-12. Grupperna bör inte vara större än ca 10 personer per gång. Läraren eller gruppledaren skall kontakta enheten för Användarservice, info[snabela]kb.se, och invänta bekräftelse på att den bokade tiden passar.

Tidskriftsläsesalen

Tidskriftsläsesalen hittar du på plan 2. Här finns senaste årgången av ett urval svenska och utländska tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap, samt bundna årgångar av ett urval svenska tidskrifter.

Senast uppdaterad: 2016-09-15
Innehållsansvar: Philippa Andreasson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Öppettider

Se samtliga öppettider här.

Sveriges nationalbibliotek