[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 308


Örebro Marknads Tidningar 1793 16/1-2/2. Örebro, J. P. Lindh. 1793. Fr.

6 v., 4 s. 8:o (14 x 8); 12 nr 1793 10/1-30/1 och ett extra nr 2/2, hvari tillkännagifves, att »Prospectus til et Örebro Weckoblad» samma dag skulle utgifvas; 8 sk. specie för 12 nr.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_308.htm