Jonas Nordin

Fil.dr docent

Jonas Nordin är fil.dr och docent i historia. Han har arbetat vid Kungl. biblioteket sedan 2007.

År 2000 disputerade han vid Stockholms universitet med avhandlingen Ett fattigt men fritt folk: nationell och politisk självbild i det svenska riket från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden

Därefter har han bland annat varit gästforskare vid Köpenhamns universitet och lett ett forskningsprojekt om maktlegitimering och kommunikationsformer under tidigmodern tid, finansierat av Vetenskapsrådet.

Nordin har publicerat åtskilligt om 1600- och 1700-talets politiska och kulturella förhållanden, och har även varit redaktör för Historisk tidskrift och den tvärvetenskapliga årsboken Sjuttonhundratal.

Forsknings- och referensfrågor

Vid Kungl. biblioteket arbetar Nordin bland annat med forsknings- och avancerade referensfrågor inklusive föredrag och visningsverksamhet.

Bland särskilda projekt som han arbetar med kan nämnas Erik Dahlberghs topografiska teckningar från 1600-talet och tryckfrihet och censur under 1700-talet.

Sekreterare i forskarrådet

Nordin är också sekreterare i Kungl. bibliotekets forskarråd.

Senast uppdaterad: 2015-02-17
Innehållsansvar: Jonas Nordin, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Publikationer

 Publikationer

 

Jonas Nordin. Foto: Jens Gustavsson/KB

Kontakt:

jonas.nordin@kb.se

010-709 31 56

Sveriges nationalbibliotek