ALTO: Technical metadata for optical character recognition

Officiell webbplats: http://www.loc.gov/standards/alto/ (Library of Congress)

KB:s ALTO-scheman

Tidningsdigitalisering i Digidaily

Schema
Tillämpningsanvisningar, se METS