METS: Metadata Encoding and Transmission Standard

Officiell webbplats, gå till http://www.loc.gov/standards/mets/ (Library of Congress)

FGS-PUBL (Förvaltningsgemensam specifikation - publikationer)

Specifikation (pdf)
Profil
Schema

FGS-PUBL bygger på FGS för paketstruktur för e-arkiv. För mer information, gå till http://xml.ra.se/e-arkiv/ (Riksarkivet)

ENSAM (E-arkivsamverkansgruppens metadatagrupp)

ENSAM METS-profiler, gå till http://xml.ra.se/METS/ensam.html

Digitalisering av periodika och monografier

METS-profil/METS profile
METS-schema/METS scheme
Specifikationer för paketering och leverans, se Leveransspecifikationer

Arkivering i KB internt ("KB-METS")

Profil
Schema

Validering internt av METS och MODS i OAI-PMH feeds

Schematron schema