Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Press contact
Lotta Serning, Head of Communications
Telephone: +46 (0)70-007 33 21
E-mail: lotta.serning@kb.se

The National Librarian Karin Grönvall: karin.gronvall@kb.se

Taking photographs and filming