[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 452
Ort: HAPARANDA.


Nya Riksgränsen. Nyhets- och Annons-Tidning för Haparanda och Torneå städer samt Torneå elfdal. 1885 3/7 -87 18/4. Tr. hos A. Lundgren. Fr. o. Ant.

1 v., F., 1885 3/7--17/7, därefter O., 4 s. Fol., 4 sp. (39 à 41,5 x 25) omväxlande med 5 sp. (45 x 31,5) och 6 sp. (48,8 x 38); 1 kr. 75 öre 1885 o. därefter 3 .kr. (o. p.).

Utg.-bevis härå utfärdades 1885 3/6 för boktryckaren Alfred Lundgren.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_452.htm