[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 451
Ort: HAPARANDA.


Haaparannanlehti 1882 5/7- fortgår 1900. Tr. hos Haparanda boktr.-aktiebolag. Fr.

1 v., M., 1882-96 o. därefter 2 v., 4 s. Fol., 3 sp. (36,2 x 19,7) omväxlande med 4 sp. (38 x 25,5) 1882-85, 5 sp. (43,5 à 38 x 32) fr. 1886 samt 6 sp. (50,7 x 38,5) fr. 1899; 2 kr. 25 öre 1882, därefter 3 kr. (o. p.). Tryckt helt och hållet på finska.

Utg.-bevis utfärdades härå för kollegan Theodor Grape 1882 12/6, som redigerade tidningen till sin död 1896 5/12, samt för boktryckerifaktorn Frans Edvin Nikander 1896 19/12. Medarbetare däri hafva varit kollegan J. P. Näsman och J. Säilä fr. 1899.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_451.htm