[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1514
Ort: ÖREBRO.


Allehanda för Folket 1872 21/12-89 27/12 med titeltilläggen: Weckotidning för hög och låg 1877 4/1-82 1/11, Sveriges billigaste illustrerade veckotidning 1882 8/11-88 27/1 samt öfvertiteln Illustreradt Allehandas Godtköpsupplaga 1886 15/1-87 28/12. Tr. i Länstidningens tr. hos Arvid Gumælius 1872 21/12 -83 23/2 o. därefter i Länstidningens tr. Fr. o. Ant. t. o. m. 1881, därefter Ant. Med träsnitt o. illustr. i fototypi.

1 v., L., 1872-73 19/7, T., 1873 24/1-78 3/1, O., 1878 9/1- 83 10/1 o. därefter F., 4 à 6 s. Fol., 4 sp. (36,7 à 37,3 x 25,6) 1872-79, 5 sp. (45,3 x 31,5) omväxlande 1880 med 6 sp. (52,5 x 38), hvilket format den sedermera behöll, omväxlande 1883 med 7 sp. (52,5 x 44,5); 1 kr. 50 öre 1873-77 o. 2 kr. 1878-89 (p. i.).

Utgjorde delvis veckoupplaga af Nerikes Allehanda (nr 1502).

Utg.-bevis härå utfärdades för ledamoten af riksdagens 2:dra kammare m. m. K. Arvid Gumælius 1872 18/12, som var tidningens redaktör; medredaktörer voro V. E. Öman 1872-88 27/1 (sign. Peder Knagg, Olle i Gropa 1872-88), Otto Serrander 1872-80 14/4; medarbetare voro bl. a. Teodor Ekelund, Bengt Gyllander 1887 1/11-89, Erland Hellbom 1884 16/9-87 31/10, Herman Jonsson (schackafd.), Olle Johansson (sign. Dominikus), Karl Malmrot 1879 14/10-89, Emilie Risberg (gåtafd.) och Georg E. Öman 1884 1/10-89. Originalbidrag hafva lämnats af bl. a. Jonas Lie (Nordfjordshästen, 1873: 1-4), Björnstjerne Björnson (Brudmarschen, 1873: 17-25) och Viktor Rydberg (Sjette November, 1875: 45). Illustratörer voro träsnidarne Evald Hanson och O. Meyer.

Under 1886-87 utgafs en upplaga med samma innehåll, tryckt på finare papper, Illustreradt Allehanda, till ett pris af 3 kr. (p. i.), hvarå utg.-bevia utfärdades för redaktör Arvid Gumælius 1885 1/12. Vid världsutställningen i Filadelfia 1876 erhöll Allehanda för folket medalj jämte diplom såsom god och prisbillig folktidning.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1514.htm