[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 146
Ort: Stockholm.


Läsekabinett. 1834 9/6-35 jan. Tr. hos A. G. Hellsten 1834 (1-20) och J. A. Walldén 1834, 35 (21-60). Ant.

1 dubbelnummer i v., 8 s.; st. 8:o, 2:sp. (20,8 à 20,3 x 13 à 13,2). 2 rdr 24 sk. bko för 60 nr.

Weckoskrift innehållande berättelser, resebeskrifningar, naturvetenskapliga uppsatser m. m., utg. af e. o. kammarskrifvaren vid kongl. nummerlotteriet Olof D. Schweder, som 1834 2/5 därå erhöll utg.-bevis. Sedan denna tidning i jan. t. v. upphört, utgåfvos däraf 13 nummer à 4 s., Fol., 4-sp. (40 x 27,5) 1836 12/9-26/9 i st. för Det Femte Aftonbladet, som indragits (se 2: 117).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_146.htm