Metadata i RSS

Scheman för leveranser enligt e-plikt

Dessa sex xml-scheman kan användas för validering av att en rss-feed följer KB:s specifikation E-pliktleverans via RSS-feeds, version 2.1. Själva valideringen sker endast gentemot det första schemat rss_kbse.xsd, som i sin tur hänvisar till de andra fem. Men det är då viktigt att alla dessa sex scheman laddas ner och får ligga i samma mapp (filkatalog), eftersom referenserna mellan olika scheman är relativa.

rss_kbse.xsd (version 2.0)

dc.xsd

dcterms_kbse.xsd

dcmitype.xsd

media_kbse.xsd

content_kbse.xsd

Exempel:

Exempel (xml) på en liten rss-feed enligt KB:s specifikation och schema

Tidigare versioner av schemat:

Version 1.0