Leveransspecifikationer - RSS-feeds

Senaste versionen

E-pliktleverans enligt RSS-feeds (pdf)

Latest published version in English:
Legal deposit of electronic documents by means of RSS feeds

Exempel

En liten RSS-feed från "Dagens press" (fiktivt exempel i pdf)

En liten RSS-feed från "Dagens press" (fiktivt exempel som xml)

XML-scheman

För att kunna skapa och validera en xml enligt specifikationen måste våra tillhörande scheman laddas ner och sparas tillsammans med xml-dokumenten. Se: RSS

Tidigare versioner av specifikationerna

Version 2.4 (pdf)

Version 2.3 (pdf)

Version 2.2 (pdf)

Version 2.2 in English (pdf)

Version 2.1 (pdf)

Version 1.3 (pdf)

Version 1.3 in English (pdf)

Version 1.2 (korr.)(pdf)

Version 1.2 (pdf)

Version 1.2 in English (pdf)

Version 1.1 (pdf)

Version 1.0 (pdf)


Se även: Introduktion till metadata i leverans av elektroniska dokument till KB (pdf)