Fileringsindikator

Antal icke-filerande tecken

Fileringsindikator används i MARC21 för att specificera det antal inledande tecken 0-9 st.) som skall uteslutas vid filering av sökelement och titlar. Indikatorn är definierad som ind. 2 (eller i vissa fall ind. 1) i följande fält:

Bibliografiska formatet

Ind. 1: 130, 630, 730, 740

Ind. 2: 222, 240, 242, 243, 245, 249, 440, 830

Auktoritetsformatet

Ind. 2: 130, 430, 530, 672, 673

Beståndsformatet

Ind. 1: 630

Indikatorvärde 0 innebär att fileringen skall starta med fältets första alfanumeriska tecken. Observera att fileringsvärde "0" skall användas även i de fall första filerande alfanumeriska tecken endast föregås av klammer, citattecken eller annat specialtecken.

Indikatorvärde 1-9 innebär att fältet inleds med alfanumeriska tecken som skall uteslutas vid filering. Värde skall sättas till det antal tecken som föregår fileringsstart. Typfall utgör inledande bestämda och obestämda artiklar (t.ex. En, A, Le, Les, The, Der). Observera att indikatorvärde skall motsvara samtliga tecken/positioner som föregår fileringsstart; i den bortfilerade delen ingående blank- och specialtecken (t.ex. apostrof, bindestreck) skall således medräknas. Diakrit räknas som eget tecken.

Exempel (i fileringsordning):

245 1 4 #a Hē ekklēsia tēs "Palatianēs" chōras Androu.
245 1 0 #a "Erotikk og galskap"
245 1 0 #a Filmen i Sverige
245 1 3 #a En historisk sommar
245 1 2 #a L'homme dans la paysage
245 1 0 #a -in real time
245 1 0 #a ¿Quiénes gobiernan América latina?
245 1 5 #a "Den samiska samlingen" på statens historiska museum (SHM)
245 1 4 The stranger from paradise

Förteckning bestämda & obestämda artiklar

Enligt Library of Congress.

a Fileringsvärde: 2 (engelska, galiciska, jiddisch, portugisiska, rumänska, skotska, ungerska)
a' Fileringsvärde: 3 (höglandsskotska)
al Fileringsvärde: 3 (rumänska)
al- Fileringsvärde: 3 (arabiska, baluchi, brahui. Panjabi (persisk-arabisk skrift), persiska, turkiska, urdu). Kommentar: hit även variantformerna as- etc
am Fileringsvärde: 3 (höglandsskotska)
an Fileringsvärde: 3 (engelska, höglandsskotska, iriska, jiddisch, skotska)
an t-  Fileringsvärde: 5 (iriska, höglandsskotska)
ane Fileringsvärde: 4 (skotska)
ang Fileringsvärde: 4 (tagalog)
ang mga Fileringsvärde: 8 (tagalog)
as Fileringsvärde: 3 (galiciska, portugisiska)
az Fileringsvärde: 3 (ungerska)
bat Fileringsvärde: 4 (baskiska)
bir bir Fileringsvärde: 4 (turkiska)
d' d' Fileringsvärde: 3 (engelska)
da da Fileringsvärde: 3 (shetlandsengelska)
das das Fileringsvärde: 4 (tyska)
de de Fileringsvärde: 3 (danska, engelska, frisiska, nederländska, norska, svenska)
dei dei Fileringsvärde: 4 (norska)
dem dem Fileringsvärde: 4 (tyska)
den den Fileringsvärde: 4 (danska, norska, svenska, tyska)
der der Fileringsvärde: 4 (jiddisch, tyska)
des des Fileringsvärde: 4 (tyska, vallonska)
det Fileringsvärde: 4 (danska, norska, svenska)
di Fileringsvärde: 3 (jiddisch)
die Fileringsvärde: 4 (afrikaans, jiddisch, tyska)
dos Fileringsvärde: 4 (jiddisch)
e Fileringsvärde: 2 (norska)
'e Fileringsvärde: 2 (frisiska)
een Fileringsvärde: 4 (nederländska)
eene Fileringsvärde: 5 (nederländska)
egy Fileringsvärde: 4 (ungerska)
ei Fileringsvärde: 3 (norska)
ein Fileringsvärde: 4 (norska, tyska, vallonska)
eine Fileringsvärde: 5 (tyska)
einem Fileringsvärde: 6 (tyska)
einen Fileringsvärde: 6 (tyska)
einer Fileringsvärde: 6 (tyska)
eines Fileringsvärde: 6 (tyska)
eit Fileringsvärde: 4 (norska)
el Fileringsvärde: 3 (katalanska, spanska)
el- Fileringsvärde: 3 (arabiska)
els Fileringsvärde: 4 (katalanska)
en Fileringsvärde: 3 (danska, katalanska, norska, svenska)
enne Fileringsvärde: 5 (vallonska)
et Fileringsvärde: 3 (danska, norska)
ett Fileringsvärde: 4 (svenska)
eyn Fileringsvärde: 4 (jiddisch)
eyne Fileringsvärde: 5 (jiddisch)
gl' Fileringsvärde: 3 (italienska)
gli Fileringsvärde: 4 (italienska)
ha- Fileringsvärde: 3 (hebreiska)
hai Fileringsvärde: 4 (klassisk grekiska, nygrekiska)
he Fileringsvärde: 3 (hawaiiska)
Fileringsvärde: 4 (klassisk grekiska, nygrekiska)
he- Fileringsvärde: 3 (hebreiska)
heis Fileringsvärde: 5 (nygrekiska)
hen Fileringsvärde: 4 (nygrekiska)
hena Fileringsvärde: 5 (nygrekiska)
henas Fileringsvärde: 6 (nygrekiska)
het Fileringsvärde: 4 (nederländska)
hin Fileringsvärde: 4 (isländska)
hina Fileringsvärde: 5 (isländska)
hinar Fileringsvärde: 6 (isländska)
hinir Fileringsvärde: 6 (isländska)
hinn Fileringsvärde: 5 (isländska)
hinna Fileringsvärde: 6 (isländska)
hinnar Fileringsvärde: 7 (isländska)
hinni Fileringsvärde: 6 (isländska)
hins Fileringsvärde: 5 (isländska)
hinu Fileringsvärde: 5 (isländska)
hinum Fileringsvärde: 6 (isländska)
hið Fileringsvärde: 4 (isländska)
ho Fileringsvärde: 3 (klassisk grekiska, nygrekiska)
hoi Fileringsvärde: 4 (klassisk grekiska, nygrekiska)
i Fileringsvärde: 2 (italienska)
ih' Fileringsvärde: 3 (provensalska)
il Fileringsvärde: 3 (italienska, langue d'oc)
il- Fileringsvärde: 3 (maltesiska)
in Fileringsvärde: 3 (frisiska)
it Fileringsvärde: 3 (frisiska)
ka Fileringsvärde: 3 (hawaiiska)
ke Fileringsvärde: 3 (hawaiiska)
l' Fileringsvärde: 2 (franska, italienska, katalanska, langue d'oc, spanska)
l- Fileringsvärde: 2 (maltesiska)
la Fileringsvärde: 3 (esperanto, franska, italienska, katalanska, langue d'oc, spanska)
las Fileringsvärde: 4 (langue d'oc, spanska)
le Fileringsvärde: 3 (franska, italienska, langue d'oc)
les Fileringsvärde: 4 (franska, katalanska, langue d'oc, vallonska)
lh Fileringsvärde: 3 (langue d'oc)
lhi Fileringsvärde: 4 (langue d'oc)
li Fileringsvärde: 3 (langue d'oc)
lis Fileringsvärde: 4 (langue d'oc)
lo Fileringsvärde: 3 (italienska, langue d'oc, spanska)
los Fileringsvärde: 4 (langue d'oc, spanska)
lou Fileringsvärde: 4 (langue d'oc)
lu Fileringsvärde: 3 (langue d'oc)
mga Fileringsvärde: 4 (tagalog)
mia Fileringsvärde: 4 (nygrekiska)
'n Fileringsvärde: 3 (afrikaans, frisiska, nederländska)
na Fileringsvärde: 3 (hawaiiska, höglandsskotska, iriska)
na h-  Fileringsvärde: 5 (höglandsskotska, iriska)
njē Fileringsvärde: 5 (albanska)
ny Fileringsvärde: 3 (malagasy)
'o Fileringsvärde: 3 (neapolitansk italienska)
o Fileringsvärde: 2 (galiciska, hawaiiska, portugisiska, rumänska)
os Fileringsvärde: 3 (portugisiska)
'r Fileringsvärde: 3 (isländska)
's Fileringsvärde: 3 (tyska)
't Fileringsvärde: 3 (frisiska, nederländska)
ta Fileringsvärde: 3 (klassisk grekiska, nygrekiska)
tais Fileringsvärde: 5 (klassisk grekiska)
tas Fileringsvärde: 4 (klassisk grekiska)
Fileringsvärde: 4 (klassisk grekiska)
tēn Fileringsvärde: 5 (klassisk grekiska, nygrekiska)
tēs Fileringsvärde: 5 (klassisk grekiska, nygrekiska)
the Fileringsvärde: 4 (engelska)
to Fileringsvärde: 3 (klassisk grekiska, nygrekiska)
Fileringsvärde: 4 (klassisk grekiska)
tois Fileringsvärde: 5 (klassisk grekiska)
ton Fileringsvärde: 4 (klassisk grekiska, nygrekiska)
tōn Fileringsvärde: 5 (klassisk grekiska, nygrekiska)
tou Fileringsvärde: 4 (klassisk grekiska, nygrekiska)
um Fileringsvärde: 3 (portugisiska)
uma Fileringsvärde: 4 (portugisiska)
un Fileringsvärde: 3 (franska, italienska, katalanska, langue d'oc, rumänska, spanska)
un'  Fileringsvärde: 4 (italienska)
una Fileringsvärde: 4 (italienska, katalanska, langue d'oc, spanska)
une Fileringsvärde: 4 (franska)
unei Fileringsvärde: 5 (rumänska)
unha Fileringsvärde: 5 (galiciska)
uno Fileringsvärde: 4 (italienska, langue d'oc)
uns Fileringsvärde: 4 (langue d'oc)
unui Fileringsvärde: 5 (rumänska)
us Fileringsvärde: 3 (langue d'oc)
y Fileringsvärde: 2 (kymriska)
ye Fileringsvärde: 3 (engelska)
yr Fileringsvärde: 3 (kymriska)
Senast uppdaterad: 2013-09-06
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se