536-599 Anmärkningar

536 Anmärkning: Finansiell information (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
b Kontraktsnummer (R)
c Anslagsnummer (R)
d Odifferentierat nummer (R)
e Programelement nummer (R)
f Projektnummer (R)
g Uppdragsnummer (R)
h Arbetsenhetsnummer (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

538 Anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter (R) Till Katalogisering

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
i Länktext till delfält #u (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (R) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

540 Anmärkning: Villkor för användning och reproduktion (R)

Se Beståndsformatet fält 845.

ANVÄNDS NORMALT EJ I BIBLIOGRAFISK POST

 

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Villkor (NR)
b Tillståndsgivare (NR)
c Laglig grund för restriktion (NR)
d Godkända användare (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

541 Anmärkning: Förvärvsuppgifter (R)´

Se Beståndsformatet fält 841.

ANVÄNDS NORMALT EJ I BIBLIOGRAFISK POST

 

Avser anmärkning om bibliotekets förvärv. Vid behov anges sådan anmärkning i bibliotekets egen beståndspost (fält 541).

Se fält 561 för anmärkning om proveniens etc. av allmänt intresse.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretess

_ = Uppgift saknas

0 = Sekretessbelagd information

1 = Ej sekretessbelagd information

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Förvärvskälla (person eller institution) (NR)
b Adress (NR)
c Förvärvssätt (NR)
d Förvärvsdatum (NR)
e Accessionsnummer (NR)
f Ägare (NR)
h Anskaffningspris (NR)
n Omfång (R)
o Typ av fysisk enhet (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

542 Anmärkning: Copyright (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretess

_ = Uppgift saknas

0 = Sekretessbelagd information. Används f.n. ej.

1 = Ej sekretessbelagd information. Används f.n. ej.

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Personlig upphovsman (NR)
b Dödsdatum för personlig upphovsman i #a (NR)
c Institutionell upphovsman (NR)
d Copyrighthållare (R)
e Kontaktinformation till oopyrighthållare i #d (R)
f Copyrightuppgift (R)
Anges som den är presenterad i den beskrivna resursen.
g Copyrightdatum (NR)
Ursprungligt copyrightdatum.
h Datum för förnyad copyright (R)
i Publikations-/utgivningsår (NR)
Anges för publicerade resurser.
j Tillkomstår (NR)
Anges för opublicerade resurser.
k Förlag, utgivare (R)
l Copyrightstatus (NR)
m Publikationsstatus (NR)
Om publikationen är publicerad eller opublicerad, eller om publikationsstatus är okänd.
n Anmärkning (R)
o Datum för fastställande av copyright (NR)
Anges då efterforskning krävts. Uppgiften skrivs företrädesvis i formen yyyymmdd.
q Institution som förmedlat informationen (NR)
r Land/jurisdiktion för copyright (NR)
Används endast om copyrightstatus (#l) angivits.
s Källa (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

544 Anmärkning: Ägare/Hemvist för sammanhörande arkivmaterial (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Förhålllande mellan materialgrupperna

_ = Uppgift saknas

0 = Samma proveniens men förvaras nu på olika platser

1 = Olika proveniens men förvaras nu på samma plats

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Institution (R)
b Adress (R)
c Land (R)
d Titel (R)
e Proveniens (R)
n Anmärkning (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

545 Anmärkning: Biografiska eller historiska uppgifter (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av uppgift

_ = Uppgift saknas

0 = Biografisk skiss

1 = Administrativ historik

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Biografiska eller historiska uppgifter (R)
b Kompletterande uppgifter (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

546 Anmärkning: Språk (R) Till Katalogisering

Kan användas för att precisera uppgift om till exempel språk, skriftart eller notation. Jfr fält 008, pos. 35-37 respektive fält 041.
Se även Standardfraser och exempel i fält 546.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Preciserande språkanmärkning (NR)
b Uppgift om alfabet/skriftart, stilsort eller notationssystem (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

547 Anmärkning: Tidigare titlar (komplicerade fall) (R) Till Katalogisering

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

550 Anmärkning: Utgivande institution (för fortlöpande resurser) (R)

Se även fält 720.

Används huvudsakligen av ISSN Sverige för fortlöpande resurser. Innehåller kompletteringar till 260#b, främst av historisk eller tillfällig natur.

550 _ _ #a 1978-1985: Avdelningen för byggnadsakustik = Department of Building Acoustics

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

552 Anmärkning: Enheter och attribut (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Enhetstyp: etikett (NR)
b Enhetstyp: definition och källa (NR)
c Attribut: etikett (NR)
d Attribut: definition och källa (NR)
e Uppräknat domänvärde (R)
f Uppräknat domänvärde: definition och källa (R)
g Värdeområdesdomän: minimum och maximum (NR)
h Kodmängd: namn och källa (NR)
i Ej representerbar domän (NR)
j Attribut: enheter för mått och upplösning (NR)
k Begynnelse- och slutdatum för attributvärden (NR)
l Attributvärdesnoggrannhet (NR)
m Attributvärdesnoggrannhet: förklaring (NR)
n Frekvens för attributmätning (NR)
o Enhet och attribut: översikt (R)
p Enhet och attribut: detaljer med referenser (R)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
z Förklarande anmärkning (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

555 Anmärkning: Kumulerade register/sökhjälpmedel (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Kan styra standardfras

_ = "Kumulerat register: "

0 = "Sökhjälpmedel: "

8 = Ej preciserad 

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
b Enhet etc. som tillhandahåller materialet (R)
c Detaljeringsgrad (NR)
d Referens till fristående index (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

556 Anmärkning: Fildokumentation (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Kan styra standardfras

_ = "Fildokumentation: "

8 = Ej preciserad 

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
z ISBN (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

561 Anmärkning: Provenienshistorik och ägarförhållanden (R) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 561.

ANVÄNDS NORMALT EJ I BIBLIOGRAFISK POST

 

Fältet används företrädesvis för exemplarspecifika anmärkningar om proveniens och ägarförhållande avseende antikvariskt material, äldre tryck och specialsamlingar. Uppgiften placeras normalt i bibliotekets egen beståndspost (fält 561).

Enligt tidigare praxis (t.o.m. 2009) har dock även exemplarspecifika anmärkningar angivits i den bibliografiska posten.

Se även fält 562-563.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretess

_ = Uppgift saknas

0 = Sekretessbelagd information. Används f.n. ej.

1 = Ej sekretessbelagd information. Används f.n. ej.

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

562 Anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version (R) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 562.

ANVÄNDS NORMALT EJ I BIBLIOGRAFISK POST

 

Fältet används företrädesvis för exemplarspecifik identifiering av ett visst exemplar, eller en viss kopia/version, av antikvariskt material och äldre tryck. Uppgiften placeras normalt i bibliotekets egen beståndspost (fält 562).

Avser företrädesvis  en viss kopia/version, eller ett visst exemplar, av antikvariskt material och äldre tryck.

Enligt tidigare praxis (t.o.m. 2009) har dock även exemplarspecifika anmärkningar angivits i den bibliografiska posten.

Se även fält 561 och 563.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Igenkänningstecken (R)
b Identifiering av exemplar (R)
c Identifiering av version (R)
d Presentationsformat (R)
e Antal exemplar (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

563 Anmärkning: Bokband (R)

Se Beståndsformatet fält 563.

ANVÄNDS NORMALT EJ I BIBLIOGRAFISK POST

 

Fältet används företrädesvis för bokbandsinformation avseende antikvariskt material och äldre tryck. Uppgiften placeras normalt i bibliotekets egen beståndspost (fält 563).

Enligt tidigare praxis (t.o.m. 2009) har dock även exemplarspecifika anmärkningar angivits i den bibliografiska posten.

Se även fält 561-562.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

565 Anmärkning: Fallfilspecifika uppgifter (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) kan styra standardfras

_ = "Filstorlek: "

0 = "Poststruktur: "

8 = Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Antal fall/variabler (NR)
b Namn på variabel (R)
c Population (R)
d Ändamål och täckning (R)
e Fileringsschema eller -kod (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

567 Anmärkning: Metodik (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Kan styra standardfras

_ = "Metod: "

8 = Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

580 Anmärkning: Komplicerade länkningar (R)

Länkanmärkning ska normalt anges i fält 580 då posten innehåller ett eller flera länkfält 760-787 med ind. 1 = "1"

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

581 Anmärkning: Publikationer om det beskrivna materialet (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Kan styra standardfras

_ = "Publikationen behandlas i: "

8 = Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
z ISBN (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

583 Anmärkning: Åtgärd (R)

Se Beståndsformatet fält 583.

ANVÄNDS NORMALT EJ I BIBLIOGRAFISK POST

 

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretess

_ = Uppgift saknas

0 = Sekretessbelagd information

1 = Ej sekretessbelagd information

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
b Identifikation (R)
c Tidpunkt (R)
d Tidsintervall (R)
e Händelse som utlöser åtgärd (R)
f Laglig grund för åtgärd (R)
h Ansvarig instans (R)
i Metod (R)
j Plats (R)
k Person eller institution som åtgärdar (R)
l Materialets status eller skick (R)
n Antal enheter som åtgärdats (R)
o Typ av fysisk enhet (R)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
x Intern anmärkning (R)
z Offentlig anmärkning (R)
2 Källa (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

584 Anmärkning: Tillväxt- och användningsfrekvens (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Tillväxt (R)
b Användningsfrekvens (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

585 Anmärkning: Utställningar (R)

För anmärkning till utställningskataloger används fält 500.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Tillväxt (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

586 Anmärkning: Utmärkelser (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Kan styra standardfras

_ = "Belöningar: "

8 = Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

588 Intern anmärkning om katalogiseringskälla (R) Till Katalogisering

Fältet används för interna anmärkningar om katalogiseringskällan. Se fält 599 för interna anmärkningar av systemteknisk karaktär.

Första indikator (Ind. 1) Kan styra standardfras

_ = Uppgift saknas

0 = Katalogiseringskälla

1 = Senaste utgåva

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

599 Intern anmärkning av systemteknisk karaktär(R) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 599.

LIBRIS-definierat fält.

Hit endast manuellt och/eller maskinellt åsatta anmärkningar av systemteknisk karaktär, til exempel som länkankare för navigering i LIBRIS webbsök (Indexeringslänk etc.) och som varningsflagga för att manuella ändringar i en rudimentär bibliografisk post kan komma att skrivas över vid maskinell uppdatering.

Se fält 588 för interna anmärkningar om katalogiseringskälla.
Se även avsnittet Preliminära poster under Katalogisering.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Typ av anmärkning

_ = Odefinierad

1 = Anmärkning av systemtekniskt intresse. Används normalt ej.

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)

 

Senast uppdaterad: 2015-03-16
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se