Klassifikationskurs i Dewey

Tid: 16-17 maj 2019
Föreläsare: Harriet Aagaard
Plats: Stockholm, Lexicon, Karlbergsviadukten 70
Program: Program

Kursen är avsedd för dig som katalogiserar och på egen hand ska kunna konstruera fullständiga Deweykoder.

 

Kursen kommer att delas upp i två delar:

1.     Introduktionsmaterial och övningar att göra inför kursen i Stockholm. Deltagare kommer att får tillgång till introduktionsmaterialet senast 29 april.
 

2.     Kurs i Stockholm 16-17 maj 2019. Föreläsningar som varvas med övningar.

Efter kursen ska deltagare:

  • ha fått en fördjupad förståelse för Dewey
  • kunna välja rätt Deweykod
  •  kunna bygga nummer med de olika tabellerna, och enligt anvisningar i schemat
  • kunna använda nummerbyggnationshjälpen
  • översiktligt känna till hur Dewey fungerar inom olika ämnesområden
  • kunna använda de verktyg för sökning och klassifikation som finns

 

Kursen är fulltecknad.


Kontakt
Frågor kring anmälan:
Susanne Gustafsson, fornamn.efternamn@kb.se

Kursinnehåll:
Harriet Aagaard, fornamn.efternamn@kb.se

 

Sveriges nationalbibliotek