Grundkurs i katalogisering av äldre tryck i Libris, 13-14 april 2016

Tid: 13-14 april 2016, start klockan 10.00
Föreläsare:
Plats: Stockholm, Lexicons kurslokaler
Anmälan: Anmäl dig här

 

Kungl. biblioteket arrangerar den 13-14 april 2016 en grundkurs i katalogisering av äldre tryck i Libris. Med äldre tryck menar vi det som har framställts i handpress, vilket omfattar allt tryckt material före 1830.

Kursen omfattar 2 dagar med föreläsningar och praktiska övningar.

Kursen vänder sig till dig som har förkunskaper om Libriskatalogisering, till exempel genom att ha deltagit i KB:s grundkurs i detta ämne. Inga förkunskaper om katalogisering av äldre tryck krävs. Kursdeltagarna bör vara knutna till ett registrerande Librisbibliotek, endast i mån av plats kan andra komma i fråga.

Kursens innehåll

Kursen inleds med övergripande information om produktionsförhållandena under handpresstiden, en nödvändig kunskap för att kunna katalogisera detta material på ett konsekvent sätt. Huvuddelen av kursen ägnas sedan åt genomgångar av viktiga fält, främst 245, 260, 300 och 561-563. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar.

Kursens mål

Deltagarna ska

  • kunna katalogisera material som framställts i handpress
  • ha fått baskunskaper om katalogiseringshjälpmedel för äldre tryck och den terminologi som används vid katalogisering av äldre tryck 
  • ha fått baskunskaper om handpresstidens produktionsförhållanden   

Anmälan

Kursavgift: 3 600 SEK exkl. moms. I avgiften ingår kursdokumentation samt förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe dag 1 och 2. Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs.

Kursen genomförs under förutsättning att tillräckligt antal deltagare anmäler sig.

För frågor om kursens innehåll, kontakta Torbjörn Persson, kursansvarig, 010-709 3419, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

För övrig information: Karl Isaksson, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

Välkommen med din anmälan senast den 23 mars 2016. 
 

Sveriges nationalbibliotek